ZUCCIHOME İPTAL VE İADE KOŞULLARI

 

GENEL:

1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. 

3. ZUCCIHOME anlaşmalı kargo şirketi ile ürün iadesi yapılması halinde kargo ücretsiz olup, anlaşmalı olmayan kargolar aracılığıyla yapılan iadelerde masrafı ALICI öder.

4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile  alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, ALICI iptal hakkını kullanarak sözleşmeyi sona erdirebilir. 

5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır. 

6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, ZUCCIHOME bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak ALICI’ya bu durumu bildirmek zorundadır. İşbu halde ödeme yapılmışsa toplam bedel 14 gün içinde kullanılan ödeme aracına uygun yöntemle ALICI’ya iade edilir. 

 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE: 

7. ALICI, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, ZUCCIHOME’un ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

 

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER: 

8. Ürün teslim edildikten sonra, ALICI’nın ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından ZUCCIHOME’a ödenmez ise, ALICI, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde ZUCCIHOME’a iade etmek zorundadır. Anlaşmalı kargo ile iade sağlanması halinde ALICI ayrıca kargo masrafı ödemez.

 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE: 

9. ZUCCIHOME tarafından öngörülemeyecek mücbir sebepler oluşursa ve bu nedenle ürün süresinde teslim edilemez ise, durum ALICI’ya bildirilir. ALICI, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. ALICI siparişi iptal ederse; ödemeyi havale/eft ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine havale/eft ile bu ücret iade edilir. ALICI, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır. 

 

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 

10. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce kargo firması yetkilisi önünde muayene etmeli; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo firması yetkilisinden teslim almamalıdır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

 

CAYMA HAKKI:

11. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünün yeniden satılabilirliği bozulmamalıdır.

 

12. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET UNVANI:ZUCCİ HOME ETİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES: Karaağaç Mh. Yiğittürk Cd. No:4 C Blok Hadımköy Büyükçekmece / İstanbul

EPOSTA: [email protected]

TEL:0 212 451 42 28

 

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

13. Cayma hakkı için 14 günlük süre satış sözleşmesine konu ürünün ALICI’ya veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişiye tesliminden itibaren başlar. Hizmetler için  bu süre ALICI’nın hizmet alım sözleşmesini elektronik ortamda imzalandığı/onaylandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. 

14. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI’ ya aittir. Şu kadar ki; caymaya konu ürün SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi ile iade edilirse, ALICI kargo masrafı ödemez.

15. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünlerden olmaması veya ALICI tarafından kullanılmamış olması şarttır. 

 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

16. ALICI’ya veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişiye teslim edilen ürünün faturası ürünle birlikte iade edilmelidir. (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

17. İade formu, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak ve kullanılmamış şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.

18. Olağandışı bir durum nedeniyle 14 günlük cayma süresini geçirmiş ALICI’nın satın aldığı ürün ancak ZUCCIHOME onay verirse iade edilebilir. Bu haller dışında ürünün tesliminden itibaren 14 gün geçtikten sonra iade ve cayma hakkı kullanılamaz.

 

İADE KOŞULLARI:

19. ZUCCIHOME, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve malı iade almakla yükümlüdür.

20. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında ZUCCIHOME’un zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 

21. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle ZUCCIHOME tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

 

 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER: 

22. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

23. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. 

 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

24. ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı ZUCCIHOME’un uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder. 

 

ÖDEME VE TESLİMAT

25. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, Denizbank hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.

26. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

 

İADE PROSEDÜRÜ

27. Üyeliğinize giriş yaparak siparişlerim menüsünden, iade etmek istediğiniz siparişi bulup "Sipariş Detayı" bölümüne girmeniz ve ‘’Aksiyon Seçin’’ alanından "iptal/iade" seçerek "gönder" butonunu tıklamanız gerekmektedir. 

28. Üye olmadan gerçekleştirilen siparişlerinizin iadesi için müşteri hizmetlerimize eposta yolu ile ulaşarak ([email protected]) iade talebinizi oluşturabilirsiniz.

29. İade edeceğiniz ürünü faturanız ile birlikte anlaşmalı kargo firmamız MNG Kargo'ya alıcı ödemeli olarak teslim edebilirsiniz.

30. Mağazalarımızdan alınan ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

31. Siparişinizin tamamı iade olacaksa faturanızın her iki nüshasını da, siparişinizde sizde kalacak ürünler varsa, sadece ilk nüshasını göndermeniz yeterlidir.

32. İade gönderiniz depomuza ulaştıktan sonra 7 iş günü (Hafta sonları ve resmi tatil günleri dahil değildir) içerisinde ve her halükarda en geç 14 gün içinde ücret iadeniz sağlanmaktadır.

33. İade gönderisinin hatalı adrese ulaşması sonucu, depomuza teslimat süresi değişebilir.

34. İade gönderisi sizin tarafınızdan gerçekleştirildiği için gönderimi sağladığınız kargo firmasından/şubesinden takip numaranızı siz talep edebilirsiniz. 

35. Ücret iadeniz gerçekleştiğinde üye mail adresinize bilgi maili gönderimi sağlanmaktadır.